• σύστημα εγκιβωτισμού τοίχων
  • Σύστημα εγκιβωτισμού στηλών
  • αναρρίχηση του συστήματος εγκιβωτισμού
  • αυτόματος εγκιβωτισμός αναρρίχησης
  • εγκιβωτισμός πλαισίων χάλυβα
  • Ενιαίος εγκιβωτισμός πλευρικών τοίχων
  • Συστήματα εγκιβωτισμού τσιμεντένιων πλακών
  • Κιγκλιδώματα κατασκευής και πλατφόρμες εργασίας
aidy.liu@forprosh.com
+8618280345525
8618011399169
shinenic.doris